AVÍS LEGAL

HOTEL MONTSENY
NIF: 78053196-M
E-mail: info@hotelmontseny.com
Domicili Social: C/ Carretera s/n – 25515 ESPUY (Lleida)
Tel. +34 973 663 060 / +34 973 085 036 – Fax. +34 973 663 079

L’HOTEL MONTSENY informa que les dades personals recollits des d’aquesta Web seran tractats d’acord amb les exigències establertes en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de deciembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament, amb absolut respecte pels drets dels titulars de les dades.

Les dades recollides a través dels formularis seran utilitzados per a gestionar els serveis sol·licitats pels seus titulars i per a atendre, si és el cas, les seves peticions d’informació.

Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers de l’HOTEL MONTSENY i seran tractats en tot moment d’acord amb la normativa de protecció de dades.

En cap cas seran cedits a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment.

Amb l’enviament dels formularis de l’HOTEL MONTSENY, entenem que tenen el consentiment del remitent per a fer arribar informació comercial dels seus serveis.

HOTEL MONTSENY informa que per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, els titulars de les dades poden diridirse a:

HOTEL MONTSENY – C/ Carretera s/n – 25515 – Espuy (Lleida)
Tel. +34 973 663 060 / +34 973 085 036 – Fax. +34 973 663 079
info@hotelmontseny.com